House on Krk Island by DVA Arhitekta

May 5, 2013

DVA Arhitekta have designed a house on Krk Island, Croatia.

ho_050513_01

Architect: DVA Arhitekta
Photography by Robert Les