Yin Yang

January 20, 2008

This is the Yin Yang Beach Chair by Dedon.

Yin Yang Beach Chair