labyrint_220715_02

'Labyrint' By Gijs Van Vaerenbergh

Etsy – ONEandMANY
Luminaire – November 2019 – Nendo Picto Shelf
Etsy – Capra Leather